Welkom bij Gastouderbureau NL,
Je hebt een netto kinderopvangkosten berekening gemaakt voor de opvang bij een gastouder. In deze berekening zijn het uurtarief van de gastouder en onze voordelige bureaukosten meegerekend. Gaan de kinderen naar school? Dan zijn ook de weken in de vakantieperiode meegerekend.

Kinderopvangtoeslag
Met de gegevens uit deze berekening kun je de kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen. Wil je ondersteuning aan huis voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? Neem gerust contact op met je regionale consulent.

Overstappen
Met onze gastouder berekening inclusief de bureaukosten kun je eenvoudig een financieel vergelijk maken. Let erop dat in het vergelijk de bureaukosten of bemiddelingskosten zijn meegenomen. Heb je al een gastouder? Dan kunnen jullie samen eenvoudig overstappen. Wij regelen de opzegging bij je huidige gastouderbureau en een nieuwe GGD inspectie is niet nodig.

Gastouder
Heb je al een gastouder? Dan kun je deze eenvoudig informeren. Zoek je een gastouder? Ga dan naar onze gastoudersite www.gastoudernederland.nl voor een professionele gastouder bij jou in de buurt.

W. www.GOBNL.nl
E. info@GOBNL.nl
T. 085-0160860

Welkom bij NannyKinderopvang,

Je hebt de voordeel berekening gemaakt voor nanny gastouderopvang bij je thuis. In deze berekening zijn alle kosten meegenomen zoals; bureaukosten, uurtarief nanny gastouder, vakantietoeslag en vakantie doorbetaling.

Kinderopvangtoeslag
Ook bij nanny kinderopvang bij je thuis heb je recht op kinderopvangtoeslag. Onze consulenten begeleiden de nanny gastouder en de ouder in de registratieprocedure. De gegevens uit onze nanny calculator kun je overnemen bij de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag. Onze consulenten ondersteunen je hierbij persoonlijk en aan huis.

Overstappen
NannyKinderopvang hanteert heldere en transparante en voordelige bureaukosten per maand, ongeacht het aantal kinderen. In deze berekening zijn de werkelijke kosten weergegeven voor de ouder. Hiermee kun je gemakkelijk een vergelijk maken met je huidige kinderopvangorganisatie. NannyKinderopvang helpt je bij de overstap. Wij regelen de opzegging bij je huidige kinderopvangorganisatie en verzorgen de registratie overstap bij de Gemeente zonder GGD-inspectie. Bij de kinderopvangtoeslag hoef je alleen het tarief te wijzigen, wij helpen je hierbij.

Informatie
Wil je meer informatie of uitleg over deze berekening of nanny kinderopvang? Neem gerust contact op met je regionale consulent.

W. www.nanny-kinderopvang.nl
E. info@GOBNL.nl
T. 085-0160860

Soort opvang:
Aantal kinderen:
Tarief gastouder per uur:
Aantal uren werkzaam per week:
Verzamelinkomen:
# Aantal uren (maand) Gem. Uurprijs Brutokosten Kinderopvangtoeslag Netto kosten (maand) Netto kosten (uur)

Ondanks al onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten niet uitsluiten. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleed.

Financieel

Zoek je betaalbare nanny kinderopvang?

Welkom bij NannyKinderopvang. Nanny gastouderopvang is voordelige, erkende formele kinderopvang. Hierdoor heb je recht op kinderopvangtoeslag, dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor de kinderopvang.

Vanuit de Belastingdienst Toeslagen ontvang je maandelijks vooraf deze financiële ondersteuning als je voldoet aan de voorwaarden. NannyKinderopvang heeft de Nanny Calculator waarmee je eenvoudig naast je werkelijke netto kinderopvangkosten ook het bedrag aan ontvangen kinderopvangtoeslag kunt berekenen. Je hebt naast het uurtarief van de gastouder ook recht op financiële ondersteuning over de bureaukosten. Dit maakt de kinderopvang bij NannyKinderopvang extra voordelig.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je werkt, volgt een traject naar werk, studeert of doet een inburgeringscursus.
 • Je hebt een contract afgesloten met een kindercentrum en/of gastouderbureau.
 • Dit kindercentrum of gastouderbureau staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Je betaalt zelf een deel van de opvangkosten, dit is de ouderbijdrage.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of bent diegene die voorziet in het onderhoud van het kind.
 • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je hebt co-ouderschap.
 • Op de site www.toeslagen.nl kun je meer informatie vinden.

Maximale uren

Dagopvang (DOV)
Is je kind jonger dan 4 jaar? Dan benoem je dat als dagopvang en heb je recht op 140% aan opvanguren over de uren van de minst werkende of studerende ouder per maand.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Is je kind ouder dan 4 jaar? Dan is het leerplichtig en wordt dit benoemt als buitenschoolse opvang. Je hebt dan recht op 70% (140% vanaf 01-01-2020)aan opvanguren over de uren van de minst werkende of studerende ouder per maand. Dit tot een maximum van 230 uren of de opvang door een gastouder, nanny, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf of een combinatie hiervan verzorgd wordt.

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Je gaat naar de website van Mijn toeslagen.nl en logt in met je eigen DigiD en/ of die van je eventuele partner. Je kunt de gegevens van de gemiddelde uren per maand (inclusief mindering vakantieperiode) en het uurtarief (inclusief bureaukosten) overnemen vanuit de Gastouder Calculator. Neem gerust contact op met de vestiging in de buurt voor persoonlijke hulp en ondersteuning, wij zijn deskundig en helpen je graag verder en indien gewenst ook aan huis.

Overstappen

Ouders en nanny gastouders stappen over naar NannyKinderopvang voor voordeliger kinderopvang en de uitstekende service. Wij begeleiden en verzorgen deze overstap persoonlijk.

 • Opzegging overeenkomst door Gastouderbureau NL
 • Verzorging overschrijven LRK bij Gemeente door Gastouderbureau NL
 • Geen GGD-inspectie nodig
 • Direct financieel overstapvoordeel

Voordelige kinderopvang voor iedereen

Met de handige NannyKinderopvang – nanny gastouder rekentool reken je eenvoudig de werkelijke netto nanny kinderopvangkosten per maand en per uur uit.

Voor deze berekening heb je het verzamelinkomen en dat van je eventuele (toeslag)partner nodig. Deze inkomensgegevens vind je op de loonstrook, jaaropgaaf of de laatste voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Gaat je kind naar school? Dan is er in de vakantieperiode meer opvang nodig.
De uren per maand en uurtarief kun je zo overnemen voor de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag.

 • Netto kosten per uur.
 • Netto kosten per maand.
 • Inclusief bureaukosten.
 • Inclusief vakantie berekeningen.
 • Gegevens voor aanvraag/ wijziging kinderopvangtoeslag.