Ondersteuning voor ouder en nanny

Als ouder betaal je bureaukosten per maand. Maar wat bieden wij als nannyKinderopvang voor deze vergoeding?

Wij bemiddelen, begeleiden, controleren de gastouderopvang op veiligheid en gezondheid, verzorgen de ouder administratie, ondersteunen aan huis bij de aanvraag voor de kinderopvangtoeslag. We hebben het kort voor je samengevat.

Bemiddeling

 • Geen administratie en inschrijfkosten.
 • Sinds 2006 ervaren in bemiddeling en begeleiding ouders en gastouders.
 • Lage bureaukosten van € 59,50 per maand voor gezin
 • Bereikbaar van 9:00u – 20:00u
 • Actieve bemiddeling in nanny gastouderopvang
 • Bemiddeling bij conflicten tussen ouder en gastouder
 • Gratis gastouder vinden op Gastouder Nederland.
 • Minimaal twee keer per jaar een huisbezoek op de opvanglocatie
 • Minimaal een keer per jaar een evaluatie
 • Minimaal 1 maal per jaar een ouder evaluatie

Veiligheid

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie gezondheid op de opvanglocatie
 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid op de opvanglocatie
 • Advies brandveiligheid.
 • Advies over de veiligheidsrisico’s Gezondheid
 • Advies over de gezondheidsrisico’s

Pedagogiek

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Pedagogische helpdesk voor ouders en gastouders
 • Thema bijeenkomsten organiseren
 • Pedagogisch persoonlijk beleidsplan opstellen voor nanny gastouders
 • Voedingsadvies
 • Pedagogische workshops
 • Jaarlijkse pedagogische evaluatie met gastouder
 • Ondersteuning met het Pedagogische Boomhuis
 • VVE ondersteuning

Administratie

 • Mobiele log in, regel je administratie onderweg.
 • Maandelijkse factuur per e-mail.
 • Betaling van de gastouder binnen vijf werkdagen
 • Financiële helpdesk voor al jouw problemen en vragen
 • Registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang
 • Administratie huishoudelijke werkzaamheden bij nanny gastouderopvang.
 • Begeleiding van de gastouder als ZZP-er

Fiscaal

 • Fiscaal jaar overzicht
 • Jaaropgaaf ouder
 • Jaaropgaaf gastouder
 • Jaaropgaaf huishoudelijke werkzaamheden nanny opvang.
 • Hulp aan huis bij aanvraag kinderopvangtoeslag.

Algemeen

 • Vast eigen contactpersoon
 • Consulent in de buurt
 • Een intern en extern klachtenreglement
 • Aangesloten bij geschillencommissie
 • Mogelijkheden voor het volgen van de opleiding gastouder MBO2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn
 • Kinder praktijk EHBO-cursussen met online theorie, ook voor de ouder.
 • Nieuwsbrieven voor ouders en gastouders

Tarief

Het voordelige tarief is € 69,50 per maand, ongeacht het aantal kinderen. Dit transparante tarief komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Maak je berekening via onze Nanny Calculator. De netto maandelijkse ouderbijdrage (werkelijke ouder kosten) zijn inclusief de nanny gastouder vergoeding en inclusief de bureaukosten.