Nanny Gastouderopvang

Nanny kinderopvang

De nanny gastouder komt bij je thuis opvang bieden. Opvang bij de ouder thuis heeft als voordeel dat voorschoolse, naschoolse, nachtdiensten, en flexibele werktijden kunnen worden opgevangen Dit heeft ook voordelen wanneer de kinderen sporten of andere buitenschoolse bezigheden hebben. Naast het gemak heeft kan het bij de opvang van meerdere kinderen ook financieel voordeel hebben. Het is mogelijk om de kinderopvang te combineren met huishoudelijke werkzaamheden. Bij nanny gastouderopvang zijn een aantal aanvullende regels van toepassing.

Verantwoorde nanny kinderopvang

Verantwoorde Kinderopvang draagt bij aan een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. NannyKinderopvang heeft haar visie hierop vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau NL. Deze kun je downloaden van de site. Daarnaast bezoeken wij de opvanglocatie minimaal 2 maal per jaar. Tijdens deze bezoeken controleren wij de woning of deze voldoet aan de veiligheid en gezondheidseisen. Ook hebben wij een gesprek met de gastouder om te evalueren hoe ons pedagogisch beleid en de kwaliteitseisen van de overheid wordt toegepast.

Op zoek naar een nanny gastouder?

Ben je op zoek naar kleinschalige kinderopvang bij een gastouder of heb je liever de gastouder aan huis? Kijk dan op onze website Gastouder Nederland waar gastouders zich profileren. Heb je een keuze gemaakt klik dan op de button; reageer. Wij zullen dan contact met je opnemen om een vrijblijvende kennismaking met de gastouder te plannen. Je kunt ook je opvangbehoefte aan ons kenbaar maken waarna wij voor je op zoek gaan naar een nanny gastouder. Op de website van Gastouder Nederland staan profielen van beschikbare nanny gastouders.

Gecontroleerde nanny kinderopvang

NannyKinderopvang controleert jaarlijks persoonlijk en samen met de gastouder de opvanglocatie op veiligheid en Gezondheid. Deze controle wordt schriftelijk vastgelegd en door ons gedigitaliseerd. Zo kun je als ouder controleren of de opvang voldoet aan de eisen op veiligheid en gezondheid. Elke opvanglocatie is geïnspecteerd door de GGD. Daarnaast hebben we jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder. Tijdens dit gesprek evalueren en toetsen wij de toepassing van de pedagogische kennis van de gastouder op verschillende beschreven opvangsituaties. Onze visie hebben we samengevat in ons pedagogisch beleidsplan.

Kinderopvangtoeslag

Wanneer de nanny gastouder en de hieraan gekoppelde opvanglocatie geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen. NannyKinderopvang helpt je hierbij. Om te voorkomen dat je te veel kinderopvangtoeslag ontvangt zullen we een aantal factoren voor je meerekenen.

 • Wel / geen eigen woning.
 • Wel / niet werkzaam in het onderwijs.
 • Gemiddelde opvanguren per maand.
 • Aantal vakantieweken.
 • Verzamelinkomen.

NannyKinderopvang berekent kosteloos je werkelijke kinderopvangkosten en de te ontvangen kinderopvangtoeslag. Zo voorkom je verrassingen achteraf. We helpen je bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

LET OP!  Je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag over de uren niet kind gebonden huishoudelijke werkzaamheden. Dit moet je aan kunnen tonen aan de Belastingdienst. NannyKinderopvang regelt dit kosteloos voor je. Door onze samenwerking met Huishulpen.nl worden de uren huishoudelijke werkzaamheden apart geregistreerd en digitaal administratief verwerkt. Zo kun je deze uren eenvoudig bij een controle of inspectie aantonen en voorkom je terugbetaling van de ontvangen kinderopvangtoeslag.

Tarieven

NannyKinderopvang hanteert heldere en voordelige maandelijkse bureaukosten. Wij hanteren geen inschrijfkosten en geen extra kosten voor vervangende gastouder.

Administratie

NannyKinderopvang hanteert een eenvoudige online administratie. En met onze handige mobiele ouder app regel je dit onderweg. Je maakt je eigen inlog aan, alle documenten hebben we voor je opgeslagen in je persoonlijke portal. Na goedkeuring (kan ook via de mobiele app) van de door je gastouder geregistreerde opvanguren wordt je factuur opgemaakt. Deze wordt automatisch geïncasseerd of is voorzien van een Ideal betaallink. Hierna betalen we de gastouderfactuur (kassiersfunctie) en worden alle betalingen, jaaropgaven en financiële overzichten voor je bijgehouden in de persoonlijke portal.

Voorwaarden

De nanny gastouder en de opvanglocatie moet voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Wanneer hieraan wordt voldaan dan zal dit geregistreerd worden in het Landelijk register Kinderopvang (LRK).

 • Een gastouder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.
 • De gastouder moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Opvang op maximaal 6 kinderen waarvan maximaal 2 kinderen van 0-1 jaar inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speel mogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • De gehele opvanglocatie dient altijd rookvrij te zijn.
 • Er dienen goed werkende brandmelders in de opvanglocatie aanwezig te zijn.
 • Bij meer dan 3 kinderen tegelijk dient een gastouder een achterwacht te hebben geregeld.
 • De opvanglocatie en de gastouder zijn geïnspecteerd door de GGD.

Regel Dienstverlening aan huis

Wanneer een nanny gastouder bij de ouder(s) thuis opvang aanbiedt en niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geldt hiervoor de regeling Dienstverlening Aan Huis. De opvang dient beperkt te blijven tot maximaal drie dagen per week. De nanny gastouder heeft recht op het minimumloon vermeerderd met 8% vakantietoeslag en 8,3% vakantie uren. Uitgaande van een werkweek van 36 uur in overeenstemming met de kinderopvang cao. De overheid indexeert halfjaarlijks de tarieven op 1 januari en 1 juli. Deze vergoeding voor de nanny gastouder is per uur, ongeacht het aantal kinderen dat de nanny gastouder opvangt. De nanny gastouder zal haar uurtarief afstemmen op het aantal kinderen en opvangtijden. Op onze informatiepagina vind je een uitgebreide omschrijving.

Overstappen

Voel jij je thuis bij Gastouderbureau NL? De overstap naar ons verzorgen wij voor je. Je hoeft geen aanpassingen te doen bij de kinderopvangtoeslag en in het Landelijk Register Kinderopvang. Wij mailen jou en je gastouder ons digitale inschrijfformulier en maken een afspraak op de opvanglocatie. Hierna is de overstap formeel geregeld.

Nanny gastouderopvang

 

Aanvraag kinderopvang

Opvanglocatie

Gewenste opvangdagen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

12 + 15 =